Konferencja VIII – 27.01.2016 –  Duch Święty i Jego dary

Dzień 1: Iz 11, 1-5
Dzień 2: Dz 16, 6-10
Dzień 3: Dz 5, 29-32
Dzień 4: J 15, 26-27
Dzień 5: Dz 6, 8-10
Dzień 6: Rz 8, 26-27; J 14, 15-20
Dzień 7: Łk 10, 21; 1Kor 6, 19-20

Pytania pomocnicze:

1. Jakie masz dary, którymi mogłabyś (mógłbyś) służyć bliźnim?
2. Opowiedz o konkretnym wydarzeniu, w którym odpowiedziałaś/łeś na wezwanie Ducha Świętego