Konferencja VI – 13.01.2016 – Bóg uzdrawia

Dzień 1. Mt 11, 28-30
Dzień 2. Ez 34, 15-16
Dzień 3. Iz 53,4-5
Dzień 4. Mt 18,21-35
Dzień 5. J 5,1-14
Dzień 6. Dz 10,34-38
Dzień 7. Dz 5,12-16

Pytania pomocnicze:

1. Czy przebaczyłeś wszystkim? Czy Twoje serce jest wolne od urazów, nienawiści, złości, itp?
2. Co w Tobie potrzebuje Bożego uzdrowienia? Spróbuj to konkretnie nazwać.
3. Jakie działanie chcesz podjąć, żeby współpracować z Bogiem w swoim uzdrowieniu