Konferencja VII – 20.01.2016 –  Duch Święty i Jego działanie w nas

Dzień 1. Dz 2, 1-4
Dzień 2. Łk 3, 21-22
Dzień 3. Rz 8, 14-17
Dzień 4. Jl 3,1-2
Dzień 5. J 3,8
Dzień 6. Ez 36,26-27
Dzień 7. Iz 32,15 -17

Pytania pomocnicze:

1. Kim jest dla Ciebie Duch Święty?
2. W jaki sposób działa w Tobie?

alp-1044383_1920