Konferencja V – 6.01.2016 – Jezus moim Panem

Dzień 1: Flp 2, 6-11
Dzień 2: Dz 2,36
Dzień 3: Łk 19,5-6
Dzień 4: Ap 4,20
Dzień 5: Mt 7,21
Dzień 6: Rz 10,9-10
Dzień 7: Ef 3,14-21

Pytanie pomocnicze: Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?

jezus panem