Konferencja IX – Dary, charyzmaty Ducha Świętego. Chrzest w Duchu Świętym

Dzień 1: Rz 1, 3-4
Dzień 2: J 16,7-14
Dzień 3: J 14,26-27
Dzień 4: Rz 8,11
Dzień 5: Gal 5,22-26
Dzień 6: 1 Kor 12,3-11
Dzień 7: Gal 4,6

Pytania pomocnicze:
1. Co w Tobie potrzebuje ożywienia przez Ducha Świętego?
2. W kontekście Twojego życia i powołania /służby: o jaki dar chciałabyś/chciałbyś prosić Ducha Św.?