Konferencja III – 9.12.2015 – O grzechu

Teksty do rozważania:
Dzień 1: Rodz 3, 1-5; Mdr 2,24
Dzień 2: 1 J 1,8; Iz 64,5-7;
Dzień 3: Jr 2,19; Rz 7,14-25;
Dzień 4: J 8,31-32.34-35; 1J 2,16
Dzień 5: Ps 51
Dzień 6: Iz 1,18; Łk 5,31-32
Dzień 7: Łk 15,11nn

Pytania pomocnicze:
1. Czy doświadczasz swojej grzeszności? Jakie uczucie budzi w Tobie doświadczenie grzechu? –
2. Czy widzisz w Bogu Miłosiernego Ojca?
3. Czy masz doświadczenie łaski przebaczenia?
4. W jaki sposób przygotowujesz się do spowiedzi i co jest dla ciebie najtrudniejsze w tym sakramencie?

miosierdzie

Seminarium2015 konf3