Konferencja II – 2.12.2015 – O miłości Bożej

Teksty do rozważania:
Dzień 1: 1J 4, 7 -10
Dzień 2: 1Kor 13,1-13
Dzień 3: Ps 139
Dzień 4: Mdr 11, 24-26
Dzień 5: Iz 54, 7-10
Dzień 6: 1J 3,1-3
Dzień 7: Rz 8,14-17

Pytania pomocnicze:
1. Kiedy najtrudniej mi uwierzyć, że Bóg jest miłością? Co wtedy robię?
2. W jaki sposób przeżywam prawdę, że jestem dzieckiem Boga?

sem2-mio boa

Seminarium2015 konf2a