W oczekiwaniu na Ducha Świętego.

Teksty do rozważania:
Dzień 1 (czwartek): Iz 32,15-17;
Dzień 2 (piątek): Ez 36,26-27;
Dzień 3 (sobota): Ez 37,1-14;
Dzień 4 (niedziela): Jl 3,1-3;
Dzień 5 (poniedziałek): J 7,37-39;
Dzień 6 (wtorek): Łk 24,46-49;
Dzień 7 (środa): J 14,15-18;

Pytania pomocnicze:
1) Czy modlisz się do Ducha Świętego?
2) Czy doświadczasz prowadzenia Ducha Świętego w swoim życiu?
3) Jak Duch Św. prowadzi cię do Jezusa i objawia miłość Ojca?