Bóg uzdrawia.

Teksty do rozważania:
Dzień 1 (czwartek): Mt 11,28-30;
Dzień 2 (piątek): Ez 34,15-16;
Dzień 3 (sobota): Iz 53,4-5;
Dzień 4 (niedziela): Mt 18,21-35;
Dzień 5 (poniedziałek): J 5,1-14;
Dzień 6 (wtorek): Dz 10,34-38;
Dzień 7 (środa): Dz 5,12-16;