Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Teksty do rozważania:
Dzień 1 (czwartek): Hbr 2, 3-8;
Dzień 2 (piątek): Ps 21;
Dzień 3 (sobota): Ps 8;
Dzień 4 (niedziela): Łk 1, 26-38;
Dzień 5 (poniedziałek): J 1, 1-18;
Dzień 6 (wtorek): Ps 145;
Dzień 7 (środa): Kol 3, 1-4;