Jezus Chrystus, mój Pan.

Teksty do rozważania:
Dzień 1 (czwartek): Flp 2, 6-11;
Dzień 2 (piątek): Dz 2, 36;
Dzień 3 (sobota): Łk 19, 5-6;
Dzień 4 (niedziela): Ap 3, 20;
Dzień 5 (poniedziałek): Mt 7, 21;
Dzień 6 (wtorek): Rz 10, 9-10;
Dzień 7 (środa): Ef 3, 14-21;

Pytania pomocnicze:
1) Których sfer Twojego życia nie poddałeś jeszcze panowaniu Pana Jezusa? Dlaczego?
2) Czy Twoje życie bardzo różni się od tego, jakie powinien prowadzić chrześcijanin?
3) Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?

Modlitwa:
Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego, Ty jesteś moim Zbawicielem. Ufam Ci całym sercem i, jako mojemu Panu, oddaję Tobie moje życie. Proszę Cię, ześlij mi Ducha Pocieszyciela, okaż miłosierdzie i daj życie wieczne. Amen