Jezus Chrystus odpowiedź na grzech.

Teksty do rozważania:
Dzień 1 (czwartek): Rdz 4, 6-7;
Dzień 2 (piątek): Ps 32, 1-5;
Dzień 3 (sobota): Iz 5,20- 21;
Dzień 4 (niedziela): Iz 40, 1-5;
Dzień 5 (poniedziałek): Rz 3, 19-26;
Dzień 6 (wtorek): 2 Kor 6, 14-18;
Dzień 7 (środa): J 15,9-11;

Pytania pomocnicze:
1) Czy wykorzystujesz Słowo Boże do przeprowadzenia rachunku sumienia?
2) Jak traktujesz Przykazania i naukę Pana Jezusa?
3) Czy rzeczywiście brzydzisz się swoimi grzechami?