Grzech

Teksty do rozważania:
Dzień 1 (czwartek): Rodz 3,1-5;
Dzień 2 (piątek): Iz 64,5-7;
Dzień 3 (sobota): Rz 7,14-25;
Dzień 4 (niedziela): J 8,31-32.34-35;
Dzień 5 (poniedziałek): Ps 51;
Dzień 6 (wtorek): Łk 5,31-32;
Dzień 7 (środa): Łk 15,11-32;

Pytania pomocnicze:
1) Czy doświadczasz swojej grzeszności? Jakie uczucie budzi w Tobie doświadczenie grzechu?
2) Czy widzisz w Bogu Miłosiernego Ojca? Czy masz doświadczenie łaski przebaczenia?