Teksty do rozważania:
Dzień 1 (czwartek): Łk 24,46-53;
Dzień 2 (piątek): Wj 19,3-6;
Dzień 3 (sobota): Ef 4,1-16;
Dzień 4 (niedziela): Rz 12,3-8;
Dzień 5 (poniedziałek): 1 Kor 12,1-11;
Dzień 6 (wtorek): 1 Kor 12,12-31;
Dzień 7 (środa): J 15,1-17;

Pytania pomocnicze:
1) Gdzie i w jakiej wspólnocie znajdujesz miejsce swojego wzrostu i służby chrześcijańskiej?
2) Jakie masz dary, którymi mogłabyś (mógłbyś) służyć bliźnim?
3) Jakie zaangażowanie jesteś gotowa (gotów) podjąć dla budowania Kościoła?