11.04.2018r.

Homilia wygłoszona przez O. Benedykta Malewskiego OP: homilia
Konferencja wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: konferencja

04.04.2018r.

Homilia wygłoszona przez O. Michała Paca OP: homilia

23.03.2018r.

Homilia wygłoszona przez O. Krzysztofa Popławskiego OP: homilia

Konferencja wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: konferencja

21.03.2018r.

Homilia wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: homilia
Konferencja wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: konferencja

07.03.2018r.

Homilia wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: homilia
Konferencja wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: konferencja

Konferencja wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: konferencja

04.10.2017r.

Homilia wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: homilia

27.09.2017r.

Homilia wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: homilia

Konferencja wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP podczas modlitwy o uzdrowienie: konferencja

13.09.2017r.

Homilia wygłoszona przez O. Romana Bieleckiego OP: homilia

06.09.2017r.

Homilia wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: homilia

30.08.2017r.

Homilia wygłoszona przez O. Michała Murzyna OP: homilia

28.06.2017r.

Homilia wygłoszona przez O. Romana Bieleckiego OP: homilia

21.06.2017r.

Homilia wygłoszona przez O. Michała Oska OP: homilia

14.06.2017r.

Homilia wygłoszona przez O. Józefa Zborzila OP: homilia

07.06.2017r.

Modlić się tęsknotą.

W wieczerniku Apostołowie czekali. Wiedzieli, że czekają na Ducha Świętego, bo tak powiedział im Jezus.Obiecał im Zesłanie Ducha Św., ale oni nie znali Ducha Świętego. Dla nich Zesłanie było nie z tej ziemi, nie mieściło się w ramach ich myślenia. Trwali więc w Wieczerniku w zawieszeniu, nie wiedzieli co się z nimi stanie. Może nasza modlitwa do Ducha Św. powinna być takim niepewnym oczekiwaniem. Nie oczekuję, że coś się stanie, ale tęsknię. Taka modlitwa tęsknoty za Bożą Obietnicą.

Homilia wygłoszona przez O. Józefa Zborzila OP: homilia

31.05.2017r.

O gościnności.

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny pokazuje nam spotkanie dwóch osób. Maryja nie zastanawiała się na pójściem do Elżbiety – po prostu to zrobiła. Zrobiła to w Duchu Świętym i dlatego te dwie kobiety spotkały się naprawdę. Czy mamy odwagę Maryi? Odwagę do spotkanie z drugim człowiekiem? Może na spotkanie z kimś kto jest dla nas „trudny”?  Ale na spotkanie tak naprawdę i w pełni. Czy serca nasze są otwarte i gościnne? Gościnne w sensie duchowym, emocjonalnym, umysłowy tzn. nie zamknięte w np.: w swoich własnych poglądach i przekonaniach, otwarte na Słowo Boże, na miłość Boga?
Prośmy Ducha Świętego o gościnne, szerokie serca 🙂

Homilia wygłoszona przez O. Józefa Zborzila OP: homilia

24.05.2017r.

W środę obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. To właśnie Maryja wspomaga nas na drodze do Jezusa. Zamierzamy się Jej – Oblubienicy Ducha Świętego. Za Jej przykładem módlmy się o łaskę zjednoczenia z Duchem Świętym i otwarcie na Jego prowadzenie. Duch Święty w darze poznania i darze osobistego spotkania z Nim pomaga nam wejść w indywidualną relację z Jezusem. On rozjaśnia mroki naszych ciemnych serc. Pokazuje nam prawdę o Bogu i o nas samych. Działa w wolności, abyśmy i my potrafili wybierać w wolności dzieci Bożych. Przychodzi z darem odwagi pokonywania trudności i lęków, by na nowo spojrzeć na swoje życie i zacząć wzrastać w nowych jego obszarach.

Homilia wygłoszona przez O. Józefa Zborzila OP: homilia

10.05.2017r.

„Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał.  Dotknij Panie moich warg, abym przemówił, z uwielbieniem.”

Jak wędrowcy przychodzimy z różnych stron, w różnej kondycji i z rozproszeniami w jedno miejsce. Tacy nieidealni stajemy razem we wspólnocie przed Bogiem, by w ciszy w nas skupić się na Nim – Tym, który mieszka w głębi serca. Duch Święty pomaga wychodzić z rozproszeń i  jednoczy nas w modlitwie za siebie nawzajem. Uczy nas dziękować i uwielbiać Go w drugim człowieku, który stoi obok na spotkaniu.
„Słowo Pańskie szerzyło się i rosło.” (Dz 12,24).
Duch Święty uczy nas słuchać. Daje odwagę do głoszenia i błogosławienia. Słowo Boże może się rozprzestrzeniać w codziennym życiu zwyczajnie – wystarczy, że np.:w rozmowach nie będziemy narzekać.
Poślij nas Panie!
Homilia wygłoszona przez O. Józefa Zborzila OP: homilia
28.04.2017r.

LECTIO CONTINUA, czyli czytanie Słowa Bożego w sposób ciągły, regularny, przybliża nas do tej Miłości, którą ofiarowuje nam Wszechmogący Bóg. Dobrą praktyką życia duchowego jest LECTIO DIVINA:

 1. LECTIO (czytanie z uwagą i miłością Pisma Świętego),
 2. MEDITATIO (jak rozumiem, co czytam, czego nie rozumiem; warto czytać przypisy,
 3. ORATIO (zaczynam zwracać się do Pana, modlić się doświadczeniem z lectio i meditatio),
 4. CONTEMPLATIO (to pójście dalej i głębiej. Ze swojej obecności mogę uczynić modlitwę. To trwanie w milczeniu, skupieniu, oczekiwaniu. To próba spojrzenia na moje życie oczami Jezusa. To zjednoczenie z Nim. Możemy nie rozumieć kontemplacji, ale mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi do serca Ojca. Jezus jest Skałą Żywą i pragnie byśmy przychodzili i czerpali Wodę Życia.)
19.04.2017r.

Pismo Święte jest Słowem Życia i jest podstawą życia chrześcijanina. Jezus przyszedł jako Słowo (J 1,14) i chce, abyśmy Nim żyli. Orygenes pisze, by czytać je wytrwale, uczciwie i z ufnością. Gdy odczujemy znużenie czytaniem Pisma Św. (http://sjp.pl/znużenie) prośmy Ducha Świętego, by pomógł nam szukać i odkrywać miłość, która płynie ze Słowa Boga i czytajmy je we wspólnocie Kościoła, bo Kościół pomaga zrozumieć to, czego nie rozumiemy. Słowo:

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” Hbr 4,12

„Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.” 2 Kor 4, 7

 1. Propozycja tematu na spotkanie grupki: Twoje spotkanie ze Zmartwychwstałym. Co Cię przekonuje, że Jezus żyje?
 2. Słowo do rozważenia: Mk 16,9-14
 3. Homilia wygłoszona przez O. Józefa Zborzila OP: homilia
12.04.2017r.
 1. Homilia wygłoszona przez O. Józefa Zborzila OP: homilia
 2. Konferencja O. Tomasza Grabowskiego OP: konferencja
05.04.2017r.

Modliliśmy się o wiarę, że Słowo Boże zawsze jest na teraz i ma moc zmienić moje życie teraz. Prosiliśmy o łaskę czytania Słowa w Duchu, w którym zostało zapisane; prosiliśmy o zdolność do patrzenia oczyma Ducha Świętego. W trakcie katechezy przypominaliśmy sobie słowa Św. Augustyna aby „tak długo czytać aż zobaczymy Miłość”. Obrazem z modlitwy było wiele serc na których pęka skorupa i Duch Święty wnikający do środka. Otrzymaliśmy także Słowo, że Bóg przyjmuje i cieszy się modlitwą „Panie, chcę wierzyć” .

 1. Homilia wygłoszona przez O. Józefa Zborzila OP: homilia
22.03.2017r., modlitwa o uzdrowienie

Na spotkaniu modliliśmy się o uzdrowienie oddając Panu Bogu nasze życie w przestrzeni każdego z dziesięciu przykazań. Ogłaszaliśmy moc Słowa Bożego nad naszymi chorobami, grzechami i słabościami. Ze spotkania rozeznającego wynieśliśmy intuicję, że Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający kiedy przyjmujemy Jego prawa i nakazy, które stanowią jakby ogrodzenie winnicy dając nam bezpieczną przestrzeń. Poza ogrodzeniem jest przepaść. W trakcie modlitwy dostaliśmy Słowo:

„Zależy Mi na Was. Ja jestem Dobrym Pasterzem. Chcę abyście mieli życie w sobie i abyście mieli je w obfitości”

 1. Propozycja tematu na spotkanie grupki: 10 przykazań Bożych
  • Słowo Boże daje moc. Podziel się konkretnym doświadczeniem mocy 10 Słów.
 2. Słowo do rozważenia: Wj 20
 3. Homilia wygłoszona przez O. Józefa Zborzila OP: homilia