Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą, która będzie odprawiona w kościele OO. Dominikanów w Poznaniu w niedzielę, 17 grudnia o godz. 16.00 w pierwszą rocznicę śmierci o. Tomasza Alexiewicza OP. Po mszy w dużej sali DA odbędzie się spotkanie poświęcone o. Tomaszowi.

Po mszy w dużej sali DA odbędzie się spotkanie poświęcone o. Tomaszowi. Prosimy również o nadsyłanie na adres  [email protected] swoich wspomnień, świadectw, podziękowań związanych z o. Tomaszem. Pragniemy, aby na rocznicę “ruszyła” strona poświęcona Ojcu uwzględniająca jego liczne  kontakty, działania, więzi i przyjaźnie.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia –„zapisania” postaci o. Tomasza – pokazania, jak Bóg go ukształtował i się nim posłużył. Oczekujemy na wspomnienia dotyczące Jego dzieciństwa i młodości, kiedy był licealistą i studentem (…)

Ojciec Tomasz jako:

 • Dominikanin: brat, kaznodzieja, rekolekcjonista, kapłan, spowiednik, kierownik duchowy (…)
 • Duszpasterz akademicki:  działalność  w latach 80-tych; współorganizator VI Światowych Dni Młodzieży, wspierający i obecny od początku na Lednicy (…)
 • Duszpasterz: Wspólnoty Jerozolima, Wspólnoty Droga, Przymierza Miłosierdzia (…)
 • Ojciec i Przyjaciel 
 • Błogosławiący: Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. 1P 3, 9
 • Błogosławiący małżeństwa i chrzczący ich dzieci (…)
 • Służący człowiekowi w odzyskiwaniu wolności: AA, Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom Dominik, nabożeństwa i noce Miłosierdzia, modlitwa o uzdrowienie, sesje i modlitwa wg 5 kluczy Neala Lozano, Przystanek Jezus i Woodstock,  (…)
 • Pielgrzym: Karawaniarze, pielgrzymka trzeźwościowa, Ziemia Święta, inne (…)
 • zaangażowany społeczne i polityczne: strajki studenckie, internowanie, ośrodek pomocy represjonowanym, Komitety Obywatelskie, Warszawski Klub Wielkopolan – EKA (…)
 • inne (…)
 • autor zabawnych sytuacji i słów

Chcemy zebrać też wspomnienia z rekolekcji, które nam wygłosił z łóżka szpitalnego w ostatnich tygodniach życia. Nadsyłajcie zdjęcia z komentarzem.