Wstęp, modlitwa psalmami i konferencja

 

Spotkanie modlitewne, koronka i Eucharystia