Konferencja wygłoszona przez o. Józefa Zborzila OP: konferencja
Homila wygłoszona przez o. Tomasza Grabowskiego OP: homilia

Nagranie wideo.