Alleluja (Missa de Spiritu Sancto, m. A. Szyszka)

Chcę błogosławić Pana (Ps 34, m. A. Szyszka)

Chwalić Cię będę (Ps. 9, m. A. Szyszka)

Msza wielkopostna – Panie zmiłuj się nad nami

Msza wielkopostna – Swięty

Msza wielkopostna – Baranku Boży

Niech cię Pan błogosławi i strzeże (Lb 6. 24-26, m. A. Szyszka)

Niechaj przyjdzie Twój Duch (m. M. Kłos)

Otworzyłem swe serce (sł. Św. Faustna, m. A. Szyszka)

Pozdrawiamy Cię (‚Ukoronowana gwiazdami’, m. M Dannaud)

Wzywaj Pana (Ps. 20, m. A. Szyszka)