Cała Msza Święta:

 

Kazanie – o. Andrzej Kuśmierski OP:

 

Mowa pożegnalna – biskup Damian Bryll:

 

Mowa pożegnalna – Prowincjał – o.Paweł Kozacki:

 

Mowa pożegnalna – Przeor – o.Michał Pac:

 

Mowa pożegnalna – Łukasz Kałużny