Wspólnota Jerozolima przy Kościele O.O. Dominikanów

Adres: ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań
Nasz duszpasterz: o. Michał Murzyn OP
Odpowiedzialna: Ela; Daniel tel. 602 436 579
E-mail: [email protected]