Odpowiedzialni:
  • Grupa mająca dyżur liturgiczny (koordynuje animator lub wyznaczona z grupy osoba)
Zakres odpowiedzialności:
  • Udział  grupki lub przedstawiciela grupki w przygotowaniu spotkania: poniedziałek godz. 19.00 i pomoc modlitewna w czasie spotkania modlitewnego
  • Modlitwa grupki w intencji środowej mszy świętej i spotkania modlitewnego
  • Udział w liturgii słowa w czasie Mszy Świętej
  • Przygotowanie i poprowadzenie modlitwy powszechnej oraz intencji przed Mszą Świętą
  • Przygotowanie i przyniesienie darów