Osoba odpowiedzialna:

  • Sabina P.

Zakres odpowiedzialności:

  • Archiwizacja Słowa ze spotkania modlitewnego i proroctw
  • Archiwizacja konferencji i homilii
  • Prowadzenie kroniki