Osoby odpowiedzialne za przygotowanie:
 • Duszpasterz
 • Animatorzy modlitwy: Ela D., Rafał N., Darek K.
 • Animator muzyczny
 • Delegat grupki mającej dyżur liturgiczny
 • Inni zaproszeni (przygotowanie modlitwy o uzdrowienie – zespół rozszerzony)
Zakres odpowiedzialności:
 • rozeznanie
 • dobór zespołu prowadzącego spotkanie i podzielenie odpowiedzialności modlitewnych
 • przygotowanie poszczególnych elementów spotkania modlitewnego: (w zależności od rozeznanych potrzeb:  głoszenie słowa, świadectwo, szkoła modlitwy, modlitwy wstawiennicze itd., świętowania – Agape)
 • kontakt z kapłanem odprawiającym mszę św. (homilia + katecheza na spotkaniu, inne…)
 • zapisywanie proroctw
 • podsumowanie poprzedniego spotkania