Osoby odpowiedzialne:
  • Rafał N. (tel. 512448890)
  • Odpowiedzialni za zespoły: Sylwia S., Hania P., Renata M., Ania M., Magda Ł., Darek K.
Zakres odpowiedzialności:
  • Modlitwy wstawiennicze (odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 20.00 wg grafiku i wg potrzeby)
  • Spotkania formacyjne i formacja własna