Klauzura Jerozolimska jest przestrzenią, w której codziennie, każdy z nas, w swoim miejscu zamieszkania i przebywania modli się we wszystkich intencjach powierzonych Wspólnocie. Intencje wyczytywane są przed mszą świętą w środę o g. 19.00. Powierzamy Panu Jezusowi także wszystkich nas będących we Wspólnocie, prosząc o to, aby Duch Święty nas prowadził i uświęcał. Jest to przestrzeń służby także dla tych, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w środowych spotkaniach.

mojzesz

Od 2013 r. Klauzurze patronuje Mojżesz

Osoba odpowiedzialna: Ania Sz.