Osoby odpowiedzialne:
  • Karolina Ch., Sabina P., Piotr M.
Zakres odpowiedzialności:
  • Animowanie interaktywnych zachowań
  • Zaproszenie na spotkanie po Mszy Świętej
  • Prowadzenie integracyjnej części spotkania + mini agapa  (I środa m-ca)
  • Spotkanie informacyjne (IV środa m-ca)
  • Czuwanie nad nowymi osobami