Jerozolima (Jerushalaim) miasto pokoju, którego jedyną racją istnienia jest świątynia Boga Wszechmogącego.

Jerozolima – tak nazywa się nasza wspólnota i zgodnie z nazwą chcemy, order by była miejscem pokoju i spotkania z Bogiem. Gromadzimy się przy kościele akademickim OO. Dominikanów od jesieni 1980 roku. Niektórzy zadomowili się tu na dobre, inni są przechodniami, a jeszcze inni pragnącymi odpocząć pielgrzymami. „Mieszkają” tu więc studenci i osoby pracujące, są starsi i młodsi, słabi i mocniejsi, samotni i rodziny. Tym, co nas gromadzi, jest obecność Jezusa Chrystusa.

Jerozolima jest wspólnotą w nurcie Odnowy w Duchu Świętym. Jak pierwszy jerozolimski Kościół, tak i my chcemy trwać w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie (Dz 2,42), aby Chrystus uczynił nas swoimi uczniami i świadkami.

Nasze spotkania mają pomagać w pogłębianiu więzi z Bogiem i Kościołem, w intelektualnym porządkowaniu wiary, w uzdrowieniu wewnętrznym i dojrzewaniu do apostolstwa (charyzmat Jerozolimy).